STK BOAT Plus STK BOAT Plus STK BOAT Plus STK BOAT Plus STK BOAT Plus STK BOAT Plus

Po-Pi 6:00-14:30

Posledný príjem o 13:30

Rezervujte si termín online

menu

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Zaškrtnutím príslušného políčka vo formulári vyjadrujete svoj dobrovoľný súhlas s tým, aby spoločnosť B.O.A.T. Plus spol. s.r.o., so sídlom: Vajnorská 167, 831 04 Bratislava, IČO: 31 365 582, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, odd.: Sro, vložka č. 6381/B spracúvala vaše osobné údaje v rozsahu: telefónne číslo, e-mailová adresa, a to za účelom:

 1. rezervácie termínu technickej a/alebo emisnej kontroly vozidla (zaškrtnutím políčka „súhlasím so spracovaním osobných údajov“ vo formulári rezervácie termínu), a to do dňa rezervácie, resp. do dňa zrušenia rezervácie termínu technickej a/alebo emisnej kontroly vozidla,
 2. upozornenia na uplynutie platnosti technickej kontroly a/alebo emisnej kontroly vozidla (zaškrtnutím políčka „chcem dostávať pripomienky termínu“ vo formulári rezervácie termínu, resp. zaškrtnutím políčka „súhlasím so spracovaním osobných údajov a chcem dostávať pripomienky termínu“ vo formulári pripomienky termínu), a to 10 rokov od jeho udelenia, resp. pokiaľ váš súhlas so spracúvaním osobných údajov nezanikne z dôvodu zániku vlastníckeho či iného vzťahu k danému vozidlu, o čom by ste mali prevádzkovateľa informovať.

Odoslaním formulára súhlasíte so spracúvaním vašich osobných údajov zo strany B.O.A.T. Plus spol. s.r.o. ako prevádzkovateľa osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Informácie súvisiace s udelením súhlasu:

 • kontaktné údaje zodpovednej osoby:
  • e-mail: gdpr@boat.sk
  • poštová adresa: Vajnorská 167, 831 04 Bratislava
 • príjemca osobných údajov: B.O.A.T. Plus spol. s.r.o., so sídlom: Vajnorská 167, 831 04 Bratislava, IČO: 31 365 582
 • v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov máte nasledovné práva:
  • právo požadovať prístup k svojim osobným údajom
  • právo na opravu osobných údajov
  • právo na vymazanie osobných údajov
  • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
  • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
  • právo na prenosnosť svojich osobných údajov
  • právo odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania)
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania na kontaktné údaje zodpovednej osoby. Odvolaním tohto súhlasu nebude dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním súhlasu.

Prevádzkovateľ má uzavreté Sprostredkovateľské zmluvy so spoločnosťami:

 • ATIcomp, s. r. o. za účelom zabezpečovania služieb v oblasti informačných technológií,
 • BE-SOFT a.s. za účelom zabezpečovania služieb v oblasti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, pracovnej zdravotnej služby pre Prevádzkovateľa,
 • DATACOPY, s. r. o. za účelom inštalácie, údržby, servisu kamerových systémov,
 • Slovakia Security®, s.r.o. za účelom vykonávania činností v oblasti strážnej služby.

Uvedeným sprostredkovateľom budú osobné údaje poskytnuté len vo výnimočnom prípade presahujúcom pôvodný účel spracúvania osobných údajov.

Cookies

Webové stránky používajú súbory cookie, ktoré boli na túto stránku umiestnené prevádzkovateľom stránky: B.O.A.T. Plus spol. s.r.o., so sídlom: Vajnorská 167, 831 04 Bratislava, IČO: 31 365 582.

 • Cookie služby Google Analytics, ktoré spracúva spoločnosť Google LLC na účel analýzy návštevnosti tejto stránky.
 • Cookie služby Google AdWords, ktoré spracúva spoločnosť Google LLC na účel personalizácie reklám.

Cookies môžete zablokovať v nastaveniach vášho prehliadača.

> hore