STK BOAT Plus STK BOAT Plus STK BOAT Plus STK BOAT Plus STK BOAT Plus STK BOAT Plus

Po-Pi 6:00-14:30

Posledný príjem o 13:30, pri opakovanej kontrole o 13:45

Rezervujte si termín online

OPATRENIA V ČASE MIMORIADNEJ SITUÁCIE - čítajte viac

menu

Opatrenia v čase mimoriadnej situácie

Vážení zákazníci, v dôsledku mimoriadnej situácie v SR a na základe odborných usmernení hlavného hygienika SR sme zaviedli opatrenia, ktoré je nevyhnutné dodržiavať.

V prípade nedodržiavania opatrení môže byť zákazník vykázaný z prevádzky.

  1. Odporúčame objednať sa na kontrolu vopred (telefonicky, cez internet...) a prísť v dohodnutý čas, vyhnete sa tak nežiaducemu kontaktu s inými zákazníkmi.
  2. Pred kontrolou odstráňte z vozidla veci, ktoré nie sú jeho súčasťou, okrem povinnej výbavy vozidla.
  3. Zákaz vstupu osobám, ktoré majú pozitívnu cestovateľskú anamnézu, resp. prišli do kontaktu s osobou, ktorá vykazuje príznaky závažného ochorenia dýchacích ciest.
  4. Zákaz vstupu bez prekrytia horných dýchacích ciest (napr. respirátor, rúško...). Použitie ochrany je povinné počas celej doby návštevy našich priestorov.
  5. Pri vstupe do našich priestorov použite dezinfekčný prípravok na ruky alebo jednorazové rukavice, oboje je k dispozícii pri vstupe.
  6. Udržiavajte odstup od nášho personálu a ostatných zákazníkov minimálne 2 m.
  7. Zákaz konzumácie nápojov alebo jedla v našich priestoroch.
  8. Po odovzdaní potrebných dokumentov a kľúčov od vozidla vás žiadame, aby ste sa nezdržiavali v priestoroch STK.
  9. Zákaz vstupu do priestorov kontrolnej linky. Náš pracovník si od vás prevezme vozidlo a dopraví ho na kontrolnú linku a po kontrole späť k vám.
  10. Po skončení technickej kontroly musíte podpísať potvrdenie o oboznámení s výsledkom technickej kontroly, urobte tak prosím vlastným perom.

Tieto opatrenia chránia pred infekciou nielen našich pracovníkov, ale i vás. Ďakujeme vám za to, že ich dodržiavate.

V Bratislave dňa 30.3.2020

> hore