Po-Pi 6:00-15:00

Posledný príjem o 17:00

Rezervujte si termín online

1.5. a 8.5. zatvorené

menu

Pripomenutie termínu kontroly STK, EKPripomenutie termínu nasledujúcej kontroly

Zadajte do formulára údaje pre svoje vozidlo a my vám v predstihu pripomenieme termín blížiacej sa kontroly. Pripomienku posielame mailom 2 až 3 týždne vopred.

Pokuty za nevykonanú technickú alebo emisnú kontrolu sú vysoké. Nenechajte sa nemilo prekvapiť! Novelizácia zákona 725/2004 Z. z., ktorá vstúpila do platnosti 1.1.2016, hovorí, že okresný úrad dopravy uloží tomu, kto nepodrobil vozidlo v ustanovenej lehote pravidelnej technickej alebo emisnej kontrole, pokutu 165 eur (za každé vozidlo a za každú kontrolu) bez ohľadu na to, či je vozidlo prevádzkované alebo nie. Odporúčame vám preto vo vlastnom záujme dodržiavať zákonné lehoty kontrol alebo vozidlo, s ktorým nejazdíte, dočasne vyradiť z evidencie. Za nevykonanú administratívnu kontrolu (ak vám chýba nálepka alebo osvedčenie) uloží okresný úrad pokutu 66 EUR. Pozrite si sadzobník pokút za neabsolvovanie povinných kontrol od 1.2.2016.
Podotýkame, že ak už máte kontrolu neplatnú, nemusíte automaticky platiť pokutu. Keďže tieto pokuty vyberajú štátne orgány, u nás ju platiť nebudete.

Dátum, dokedy vám platí posledná kontrola:*
(dd.mm.rrrr)
rovnaký dátum ako technická kontrola (zaškrtnite)
iný dátum ako technická kontrola (zadajte)
Dátumy nájdete v Osvedčení o technickej kontrole a Osvedčení o emisnej kontrole vozidla.
Nepíšte prosím deň, kedy ste naposledy boli na kontrole, ale dátum, dokedy je platná.

Ak ste s vozidlom ešte na kontrolách neboli, napíšte dátum, kedy uplynú 4 roky od prvej registrácie vozidla.

captscha-10

> hore