Technické kontroly Bratislava Emisné kontroly Bratislava Certifikát ISO

Naše rady k príprave vozidla na technickú a emisnú kontrolu

Na vozidle skontrolujte alebo si nechajte skontrolovať:

 1. Vonkajšie a vnútorné osvetlenie vozidla, funkčnosť kontrolných svetiel, signalizáciu porúch, funkčnosť znižovania sklonu predných svetlometov (korektor sklonu).
 2. Zasklenie vozidla (poškodené predné sklo v zornom poli vodiča v priemere nad 20 mm je dôvodom na nespôsobilosť vozidla).
 3. Tieniace fólie môžu byť len schváleného typu a na vozidle sa môžu aplikovať len na schválených miestach (na prednom skle môže byť umiestnený len schválený pás s certifikátom).
 4. Rozsvietená kontrolka dobíjania akumulátora alebo palubnej diagnostiky (OBD) je pri EK hodnotená ako dôvod na nespôsobilosť vozidla.
 5. Hladinu oleja, interval výmeny olejovej náplne, únik oleja.
 6. Únik paliva a ostatných prevádzkových médií (sú dôvodom na nespôsobilosť vozidla).
 7. Stav a úroveň znečistenia vzduchového filtra (sú veľmi častou príčinou vysokej dymivosti).
 8. Stav a tesnosť nasávacieho a výfukového potrubia. Netesnosti alebo ich následok (napr. kyslík vo výfukových plynoch a pod.) sú dôvodom na nespôsobilosť vozidla.
 9. Brzdovú sústavu vozidla – stav, funkčnosť, účinnosť, súmernosť pôsobenia, teplotu varu brzdovej kvapaliny.
 10. Nápravy vozidla – vôle v čapoch, ložiskách, stav a funkciu tlmičov pruženia, geometriu riadenia, pneumatiky z pohľadu rozmerov, vhodnosti použitia a opotrebenia.
 11. Stav rozvodového mechanizmu, interval výmeny (opotrebované komponenty môžu spôsobiť poškodenie motora).
 12. Ak má vaše vozidlo odnímateľné ťažné zariadenie, je potrebné, aby ste ho mali pri kontrole so sebou, aj keď nebude namontované.

Príprava vozidla na technickú a emisnú kontrolu v servise

Ak nemáte istotu o technickom stave vášho vozidla alebo máte pochybnosti o jeho náležitej príprave na TK a EK, ponúkame Vám odborné služby našich partnerských autoservisov. Nájdete ich v našom areáli na Vajnorskej 167.

AutoBOAT - autorizovaný servis značiek VW, Škoda, SEAT, Cupra

AUTOGRAND - autorizovaný servis značiek Toyota a Mazda.

Ak máte veľa povinností a málo času, servis ponúka nielen diagnostiku a prípravu vozidla, ale prostredníctvom prijímacieho technika aj absolvovanie TK, resp. EK.

V prípade, že si objednáte prípravu aj realizáciu STK v servise, nerezervujte si samostatný termín u nás. Kontrolu vášho vozidla objedná a zabezpečí servisný pracovník.