Technické kontroly Bratislava Emisné kontroly Bratislava Certifikát ISO

Naše rady k príprave vozidla na technickú a emisnú kontrolu

Na vozidle skontrolujte alebo si nechajte skontrolovať:

 1. Vonkajšie a vnútorné osvetlenie vozidla, funkčnosť kontrolných svetiel, signalizáciu porúch, funkčnosť znižovania sklonu predných svetlometov (korektor sklonu).
 2. Zasklenie vozidla (poškodené predné sklo v zornom poli vodiča v priemere nad 20 mm je dôvodom na nespôsobilosť vozidla).
 3. Tieniace fólie môžu byť len schváleného typu a na vozidle sa môžu aplikovať len na schválených miestach (na prednom skle môže byť umiestnený len schválený pás s certifikátom).
 4. Rozsvietená kontrolka dobíjania akumulátora alebo palubnej diagnostiky (OBD) je pri EK hodnotená ako dôvod na nespôsobilosť vozidla.
 5. Hladinu oleja, interval výmeny olejovej náplne, únik oleja.
 6. Únik paliva a ostatných prevádzkových médií (sú dôvodom na nespôsobilosť vozidla).
 7. Stav a úroveň znečistenia vzduchového filtra (sú veľmi častou príčinou vysokej dymivosti).
 8. Stav a tesnosť nasávacieho a výfukového potrubia. Netesnosti alebo ich následok (napr. kyslík vo výfukových plynoch a pod.) sú dôvodom na nespôsobilosť vozidla.
 9. Brzdovú sústavu vozidla – stav, funkčnosť, účinnosť, súmernosť pôsobenia, teplotu varu brzdovej kvapaliny.
 10. Nápravy vozidla – vôle v čapoch, ložiskách, stav a funkciu tlmičov pruženia, geometriu riadenia, pneumatiky z pohľadu rozmerov, vhodnosti použitia a opotrebenia.
 11. Stav rozvodového mechanizmu, interval výmeny (opotrebované komponenty môžu spôsobiť poškodenie motora).

Príprava vozidla na technickú a emisnú kontrolu v servise

Ak nemáte istotu o technickom stave vášho vozidla alebo máte pochybnosti o jeho náležitej príprave na TK a EK, ponúkame Vám odborné služby našich partnerských autoservisov:

AutoBOAT - autorizovaný servis značiek VW, ŠKODA, SEAT

AUTOGRAND - autorizovaný servis značiek Toyota a Mazda.

Ak máte veľa povinností a málo času, servis ponúka nielen diagnostiku a prípravu vozidla, ale prostredníctvom prijímacieho technika aj absolvovanie TK, resp. EK.

V prípade, že si objednáte prípravu aj realizáciu STK v servise, nerezervujte si samostatný termín u nás. Kontrolu vášho vozidla objedná a zabezpečí servisný pracovník.