STK BOAT Plus STK BOAT Plus STK BOAT Plus STK BOAT Plus STK BOAT Plus STK BOAT Plus

Po-Pi 6:00-14:30

Posledný príjem o 13:30, pri opakovanej kontrole o 13:45

Rezervujte si termín online

OPATRENIA V ČASE MIMORIADNEJ SITUÁCIE - čítajte viac

menu

RadyNaše rady k príprave vozidla na technickú a emisnú kontrolu

Na vozidle skontrolujte alebo si nechajte skontrolovať:

 1. Stav rozvodového mechanizmu, interval výmeny (opotrebované komponenty môžu spôsobiť poškodenie motora).
 2. Hladinu oleja, interval výmeny olejovej náplne, únik oleja.
 3. Únik paliva a ostatných prevádzkových médií (sú dôvodom na nespôsobilosť vozidla).
 4. Rozsvietená kontrolka dobíjania akumulátora alebo palubnej diagnostiky (OBD) je pri EK hodnotená ako dôvod na nespôsobilosť vozidla.
 5. Stav a úroveň znečistenia vzduchového filtra (sú veľmi častou príčinou vysokej dymivosti).
 6. Stav a tesnosť nasávacieho a výfukového potrubia. Netesnosti alebo ich následok (napr. kyslík vo výfukových plynoch a pod.) sú dôvodom na nespôsobilosť vozidla.
 7. Vonkajšie a vnútorné osvetlenie vozidla, funkčnosť kontrolných svetiel, signalizáciu porúch, funkčnosť znižovania sklonu predných svetlometov (korektor sklonu).
 8. Brzdovú sústavu vozidla – stav, funkčnosť, účinnosť, súmernosť pôsobenia, teplotu varu brzdovej kvapaliny.
 9. Nápravy vozidla – vôle v čapoch, ložiskách, stav a funkciu tlmičov pruženia, geometriu riadenia, pneumatiky z pohľadu rozmerov, vhodnosti použitia a opotrebenia.
 10. Zasklenie vozidla (poškodené predné sklo v zornom poli vodiča v priemere nad 20 mm je dôvodom na nespôsobilosť vozidla).
 11. Tieniace fólie môžu byť len schváleného typu a na vozidle sa môžu aplikovať len na schválených miestach (na prednom skle môže byť umiestnený len schválený pás s certifikátom).

> hore

ISO certifikát