Po-Pi 6:00-15:00

Posledný príjem o 17:00

Rezervujte si termín online

menu

Technické kontrolyKedy ísť na technickú kontrolu

Typ vozidla Kategória Lehoty kontrol
malé motocykle L1e - L2e každé 4 roky
ostatné motocykle L3e - L7e - prvá STK po štyroch rokoch od dátumu prvého prihlásenia nového vozidla,

- potom každé dva roky od poslednej kontroly
osobné vozidlá do 9 miest, nákladné do 3,5 t M1, N1
prípojné vozidlá O2
motorové vozidlá autoškoly, taxislužby, plynárenskej poruchovej služby, sanitné vozidlá raz ročne

Technickej kontrole musí predchádzať emisná kontrola, pokiaľ platnosť EK už skončila. Dátum, dokedy sú platné posledné kontroly, je uvedený v Osvedčení o technickej/emisnej kontrole. Mesiac a rok platnosti vašich kontrol môžete zistiť aj z kontrolnej nálepky na vozidle.


Emisné kontrolyKedy ísť na emisnú kontrolu

Typ vozidla Kategória Lehoty kontrol
motocykle všetkých kategórií L1e - L7e nepodliehajú emisným kontrolám
s naftovým motorom alebo benzínovým motorom s riadeným katalyzátorom M1, N1 - prvýkrát po štyroch rokoch od dátumu prvého prihlásenia nového vozidla,

- potom každé dva roky od poslednej kontroly
s benzínovým motorom bez katalyzátora (BEZKAT) a s neriadeným katalyzátorom (NKAT) raz ročne
vozidlá autoškoly, taxislužby, záchrannej pomoci, plynárenskej poruchovej služby

Okresný úrad dopravy môže uznať aj zahraničnú kontrolu dovozeného vozidla (emisnú alebo technickú), musí o tom však vydať rozhodnutie.

Využite možnosť pripomenutia nasledujúceho termínu vašej technickej alebo emisnej kontroly.

> hore