Po-Pi 6:00-14:30

Posledný príjem o 13:30

Rezervujte si termín online

menu

Technické kontrolyKedy ísť na technickú kontrolu

Typ vozidla Kategória Lehoty kontrol
malé motocykle L3eA1, L4eA1,
L6e do 125 cm3
každé 4 roky
prípojné vozidlá O2
ostatné motocykle L3e - L7e - prvá STK po štyroch rokoch od dátumu prvého prihlásenia nového vozidla,

- potom každé dva roky od poslednej kontroly
osobné vozidlá do 9 miest, nákladné do 3,5 t M1, N1
motorové vozidlá autoškoly, taxislužby, plynárenskej poruchovej služby, sanitné vozidlá raz ročne

Dátum, dokedy sú platné posledné kontroly, je uvedený v Osvedčení o technickej/emisnej kontrole. Mesiac a rok platnosti vašich kontrol môžete zistiť aj z kontrolnej nálepky na vozidle.


Emisné kontrolyKedy ísť na emisnú kontrolu

Typ vozidla Kategória Lehoty kontrol
malé motocykle L3eA1, L4eA1,
L5e-L7e do 125 cm3
nepodliehajú emisným kontrolám
ostatné motocykle L3eA2, L3eA3, L4eA2, L4eA3,
L5e-L7e nad 125 cm3
- prvýkrát po štyroch rokoch od dátumu prvého prihlásenia nového vozidla,

- potom každé dva roky od poslednej kontroly
s naftovým motorom alebo benzínovým motorom s riadeným katalyzátorom M1, N1
s benzínovým motorom bez katalyzátora (BEZKAT) a s neriadeným katalyzátorom (NKAT) raz ročne
vozidlá autoškoly, taxislužby, záchrannej pomoci, plynárenskej poruchovej služby

Okresný úrad dopravy môže uznať aj zahraničnú kontrolu dovozeného vozidla (emisnú alebo technickú), musí o tom však vydať rozhodnutie.

Využite možnosť pripomenutia nasledujúceho termínu vašej technickej alebo emisnej kontroly.

> hore