Technické kontroly Bratislava Emisné kontroly Bratislava Certifikát ISO

Informácia pre motoristov

Platnosť technickej kontroly pravidelnej aj emisnej kontroly pravidelnej, ktorá uplynie počas krízovej situácie, sa predlžuje o tri mesiace.

„Krízová situácia“ je definovaná ako „mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19“. Toto zatiaľ platí na území SR naďalej, preto je stále účinné okrem iného aj toto opatrenie vyplývajúce zo zákona č. 90/2020 Z. z. Čítajte viac »

Pred návštevou u nás si prosím prečítajte aktuálne opatrenia.

Opatrenia v čase mimoriadnej situácie

V dôsledku mimoriadnej situácie v SR a na základe odborných usmernení hlavného hygienika SR sme zaviedli opatrenia, ktoré je nevyhnutné dodržiavať.

V prípade nedodržiavania opatrení môže byť zákazník vykázaný z prevádzky.

  1. Odporúčame objednať sa na kontrolu vopred (telefonicky, cez internet...) a prísť v dohodnutý čas, vyhnete sa tak nežiaducemu kontaktu s inými zákazníkmi.
  2. Pred kontrolou odstráňte z vozidla veci, ktoré nie sú jeho súčasťou, okrem povinnej výbavy vozidla.
  3. Zákaz vstupu osobám, ktoré vykazujú príznaky závažného ochorenia dýchacích ciest alebo mali pozitívny test na Covid-19, alebo ktoré prišli do kontaktu s takou osobou.
  4. Zákaz vstupu bez prekrytia horných dýchacích ciest. Použitie ochrany je povinné počas celej doby návštevy našich priestorov.
  5. Pri vstupe do našich priestorov použite dezinfekčný prípravok na ruky, je k dispozícii pri vstupe.
  6. Udržiavajte odstup od nášho personálu a ostatných zákazníkov minimálne 2 m.
  7. Zákaz konzumácie nápojov alebo jedla v našich priestoroch.
  8. Zákaz vstupu do priestorov kontrolnej linky. Náš pracovník si od vás prevezme vozidlo a dopraví ho na kontrolnú linku a po kontrole späť k vám.
  9. Po skončení technickej kontroly musíte podpísať potvrdenie o oboznámení s výsledkom technickej kontroly, urobte tak prosím vlastným perom.

Tieto opatrenia chránia pred infekciou nielen našich pracovníkov, ale i vás. Ďakujeme vám za to, že ich dodržiavate.

V Bratislave dňa 15.3.2021