Technické kontroly Bratislava Emisné kontroly Bratislava Certifikát ISO

Kedy ísť na technickú a emisnú kontrolu

Prvú STK a EK treba absolvovať po štyroch rokoch od dátumu prvého prihlásenia nového vozidla.

Následne je dátum, dokedy sú platné posledné kontroly, uvedený v Osvedčení o technickej/emisnej kontrole. Mesiac a rok platnosti vašich kontrol môžete zistiť aj z kontrolnej nálepky na vozidle.

Mimo týchto lehôt treba podrobiť technickej alebo emisnej kontrole vozidlo:

  1. pri ktorom došlo k poškodeniu alebo zničeniu niektorého z osvedčení alebo niektorej z kontrolných nálepiek, resp. k výmene čelného skla s nálepkami. Vozidlo treba podrobiť technickej a/alebo emisnej kontrole administratívnej, a to aj počas lehoty platnosti kontrol.
  2. vozidlo kategórie M1 a N1 treba podrobiť technickej a emisnej kontrole pravidelnej aj po dopravnej nehode alebo škodovej udalosti, ktorá mala vplyv na hlavné bezpečnostné prvky vozidla (zavesenie kolies, deformačné zóny, systémy airbagov, riadenie alebo brzdy). Súčasne treba odstránenie vzniknutých chýb vykonať v certifikovanom mieste opravy.

Okresný úrad dopravy môže uznať aj zahraničnú kontrolu dovezeného vozidla (emisnú alebo technickú), musí o tom však vydať rozhodnutie.

Využite možnosť pripomenutia nasledujúceho termínu vašej technickej alebo emisnej kontroly.

Kedy ísť na technickú kontrolu

Typ vozidla Kategória Lehoty kontrol
malé motocykle L3eA1, L4eA1, L6e do 125 cm3 každé 4 roky
prípojné vozidlá O2
ostatné motocykle L3e - L7e
  • prvá STK po štyroch rokoch od dátumu prvého prihlásenia nového vozidla
  • potom každé dva roky od poslednej kontroly
osobné vozidlá do 9 miest, nákladné do 3,5 t M1, N1
vozidlá autoškoly, taxislužby, záchrannej pomoci, plynárenskej poruchovej služby raz ročne

Kedy ísť na emisnú kontrolu

Typ vozidla Kategória Lehoty kontrol
motocykle nepodliehajú emisným kontrolám
s naftovým motorom alebo benzínovým motorom s riadeným katalyzátorom M1, N1
  • prvá EK po štyroch rokoch od dátumu prvého prihlásenia nového vozidla
  • potom každé dva roky od poslednej kontroly
s benzínovým motorom bez katalyzátora (BEZKAT) a s neriadeným katalyzátorom (NKAT) raz ročne
vozidlá autoškoly, taxislužby, záchrannej pomoci, plynárenskej poruchovej služby